Гарантії якості

ЗАПОРУКА ЯКОСТІ

Вхідний контроль сировини

Вся сировина, що надходить на підприємство, піддається вхідному контролю до її передачі на виробництво. Незалежно від виду, кількості та призначення сировини для м’ясопереробного виробництва, її доставка повинна супроводжуватись відповідними супроводжуючими документами, якісним посвідченням, передбаченими стандартами на сировину, актами на закупівлю, ветеринарною довідкою.

Вхідний контроль сировини для м’ясопереробного виробництва здійснюється ветеринарним лікарем у відповідності до вимог, встановлених в Переліку продукції, що підлягає вхідному контролю. Результати вхідного контролю реєструються ветеринарним лікарем в Журналі ветеринарно-санітарної експертизи . Прийнята за результатами вхідного контролю ВРХ або свині реєструються в Журналі приходу ВРХ та свиней.

Контроль та випробовування продукції в процесі виробництва

В процесі забою ВРХ та свиней ветеринарний лікар постійно робить огляд внутрішніх органів і на фінальних операціях – огляд туші. Після обвалки ветлікар оформлює ветеринарну довідку на м’ясо. Контроль під час виробництва продукції здійснюється технологом, у відповідності до вимог нормативних документів (ДСТУ, ТУ, технологічні інструкції).

У випадку виявлення в процесі виробництва невідповідності показників продукції встановленим вимогам, начальником цеху або майстром, вони негайно інформують про це зав. виробництвом. Він, разом начальником цеху вживає коригувальні заходи по приведенню технологічного процесу до встановлених норм і вживає заходів по усуненню можливих причин невідповідностей.

Контроль та лабораторні випробовування готової продукції

Готова продукція підлягає контролю на їївідповідність встановленим вимогам (технологічних і нормативних документів). На підставі результатів контролю та приймання продукції оформлюється посвідчення про якість.

Для перевірки відповідності якості готової продукції вимогам відповідних технічних умов проводяться приймально-здавальні, періодичні та сертифікаційні випробування. Приймальним випробуванням підлягає кожна партія готової продукції за органолептичними та фізико-хімічними показниками та відповідності фасування і маркування, регламентованими технічними умовами на конкретний вид продукції.

Фізико-хімічні і мікро-біологічні показники контролюються в Стрийській районній державній лабораторії ветмедицини за графіком, що затверджується начальником районного управління ветмедицини, а також обласною лабораторією ветмедицини. Сертифікаційні випробування проводяться у відповідності з правилами сертифікації УкрСЕПРО.

Постачання готової продукції здійснюється менеджером зі збуту готової продукції через склад готової продукції безпосередньо замовнику. При цьому оцінюється зовнішній вигляд, маса, дотримання вимог до пакування та маркування готової продукції.