Gwarancje jakości

PORĘCZENIE JAKOŚCI

Wejściowa kontrola surowca

Wszystkie surowiec, który nadchodzi do przedsiębiorstwa, poddaje się kontroli wejściowej do jej przekazania na produkcję. Bez względu na rodzaj, ilość i mianowanie surowca dla produkcji mięsnej, jej dostawa musi towarzyszyć odpowiednimi dokumentami towarzyszącymi, dowodem jakościowym, przewidzianymi standardami na surowiec, aktami na zakup, zaświadczeniem weterynaryjnym.

Wejściowa kontrola surowca dla produkcji mięsnej spełnia się lekarzem weterynaryjnym w odpowiedniości do wymagań, ustalonych w Liście produkcji, który podporządkowuje się kontroli wejściowej. Wyniki kontroli wejściowej rejestrują się lekarzem weterynaryjnym w Magazynie ekspertyzy weterynaryjno-sanitarnej. Przyjęte według wyników kontroli wejściowej bydło albo świnie rejestrują się w Magazynie przychodu bydła i świń

Kontrola i próba produkcji w trakcie produkcji

W trakcie uboju bydła i świń lekarz weterynaryjny stale wykonuje przegląd organów wewnętrznych i na finałowych operacjach - przegląd tuszy. Po trybowaniu weterynarz rejestruje zaświadczenie weterynaryjne na mięso. Kontrola podczas produkcji spełnia się przez technologa, w odpowiedniości do wymagań dokumentów normatywnych (ДСТУ, UT, instrukcje technologiczne).

W razie ujawnienia w trakcie produkcji niezgodności wskaźników produkcji do ustalonych wymagań przez kierownika cechu albo majstra, oni natychmiast informują o tym kier. produkcją. On, razem z kierownikiem cechu używa korygowania środków po przywiedzeniu procesu technologicznego do ustalonych norm i używa środków po usunięciu możliwych przyczyn niezgodności.

Kontrola i próby laboratoryjne gotowej produkcji

Gotowa produkcja podporządkowuje się kontroli nieodpowiedniość do ustalonych wymagań (dokumentów technologicznych i normatywnych). Na mocy wyników kontroli i przyjęcia produkcji formuje się dowód jakości.

Dla sprawdzenia odpowiedniości jakości gotowej produkcji wymaganiom odpowiednich warunków technicznych przeprowadzają się wypróbowania odbiorcze, okresowe i certyfikacyjne. Odbiorczym wypróbowaniem podporządkowuje się każda partia gotowej produkcji według organoleptycznych i fizykochemicznych wskaźników i odpowiedniości paczkowania i metkowania, reglamentują technicznymi warunkami na konkretny rodzaj produkcji.

Wskaźniki fizykochemiczne i mikrobiologiczne kontrolują się w Stryjskim rejonowym państwowym laboratorium medycyny weterynaryjnej według harmonogramu, który zatwierdza się kierownikiem rejonowego zarządu medycyny weterynaryjnej, a także obwodowym laboratorium medycyny weterynaryjnej. Certyfikacje wypróbowania przeprowadzają się w odpowiedniości z regułami certyfikacji UkrCEPRO.

Dostarczenie gotowej produkcji spełnia się przez managera ze zbytu gotowej produkcji przez skład gotowej produkcji bezpośrednio do zleceniodawcy. Przy czym ocenia się wygląd zewnętrzny, masa, dotrzymanie wymagań do pakowania i metkowania gotowej produkcji.